Gastouder als ZZP’er

(de informatie op deze pagina is informatief van aard en aan verandering onderhevig; er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Op de site van De Belastingdienst vind je meer informatie over dit onderwerp.) 

Ook al wilt u ondernemer zijn, dan is het nog de vraag of u ook ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. De wet stelt bepaalde eisen aan ondernemers om hieraan te voldoen. De Belastingdienst bepaalt of u aan deze eisen voldoet. Pas wanneer u aan de eisen voldoet kunt u gebruik maken van de speciale ondernemersregelingen.

De belastingdienst kijkt naar de volgende punten bij de beoordeling of u ondernemer bent of niet;

 • Maakt u winst? Zo ja, hoeveel?

Als u minimale winst maakt of structureel verlies leidt en is het niet aannemelijk dat u winst gaat maken. Er is dan geen sprake van een onderneming.

 • Hoe zelfstandig bent u als ondernemer?

Als anderen bepalen hoe u uw onderneming moet inrichten en hoe u uw werkzaamheden uitvoert, dan is er meestal geen sprake van een onderneming.

 • Hoeveel tijd steekt u in uw werkzaamheden?

U moet voldoende tijd besteden aan uw werkzaamheden om deze rendabel te maken. Dit is vastgesteld op minimaal 1.225 uren per jaar.

 • Beschikt u over voldoende financiële middelen?

Als ondernemer moet u investeren in uw bedrijf. U moet voldoende middelen hebben om uw bedrijf te starten en een tijdje draaiende te houden.

 • Wie zijn uw opdrachtgevers?

U streeft ernaar meerdere opdrachtgevers (ouders van de kinderen) te hebben. Hiermee neemt uw zelfstandigheid toe en uw afhankelijkheid af.

 • Hoe maakt u uw onderneming bekend naar buiten?

U bent voor uw bestaan afhankelijk van opdrachtgevers. Om ondernemer te zijn moet u zich voldoende kenbaar maken, bijvoorbeeld door reclame, een internetsite, een reclamebord of eigen briefpapier.

 • Loopt u “ondernemersrisico”?

Bestaat een kans dat uw opdrachtgevers niet betalen? Gebruikt u uw goede naam voor de uitoefening van uw werkzaamheden? Bent u afhankelijk van de vraag naar en het aanbod van uw diensten? Loopt u “ondernemersrisico”, dan bent u waarschijnlijk een onderneming.

 • Bent u aansprakelijk voor de schulden van uw onderneming?

De Belastingdienst neemt een beslissing die afhangt van uw persoonlijke situatie. Het gaat er niet alleen om dat/of u aan alle criteria voldoet, maar ook hoe ze met elkaar samenhangen. Als u maar 1 of 2 klanten heeft maar u verwacht er snel meer te krijgen, kan het zijn dat de Belastingdienst u alsnog als ondernemer voor de inkomstenbelasting ziet.

Belastingvoordelen ZZP-ers

Als zelfstandige kom je in aanmerking voor een aantal belastingvoordelige aftrekposten zoals de zelfstandigenaftrek.

Verklaring Arbeidsrelatie (VAR)

Indien u als ZZP-er werkzaamheden uitvoert voor een bedrijf, wordt aan u meestal gevraagd om een VAR te overleggen.

Waarom kosten aftrekbaar maken?

 • Als je kosten aftrekbaar maakt dan verlaagd het belastbaar inkomen waar je belasting over moet betalen.
 • Hoe lager dit bedrag is, hoe minder belasting je betaalt.
 • Zodra je kosten aftrekbaar maakt van de inkomsten wordt je “verzamelinkomen” lager. Dit inkomen is de maatstaf voor overige toeslagen zoals bijvoorbeeld de zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag enz… Hoe lager het “verzamelinkomen” hoe hoger de toeslagen.

Kosten zijn pas aftrekbaar als u ze ook echt maakt. Ook vaste aftrekposten zonder enig bewijs bestaan niet. U moet kunnen aantonen dat u de kosten hebt gemaakt. Daarom is het belangrijk om gegevens te bewaren waarmee u kunt aantonen hoe u op de bedragen bent gekomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • (Kassa)bonnen
 • Facturen
 • Kwitanties
 • Rekeningoverzichten
 • Agenda
 • Uitbetalingsoverzichten
 • De jaaropgave(n) van uw gastouderbureau(s).

Nog beter zou zijn als u een aparte bankrekening opent waar de opbrengsten en kosten voor uw werk als gastouder overzichtelijk op staan.

Hoge kosten moet je “afschrijven”

Indien je iets groots aanschaft, zoals een computer of een speeltoestel (zakelijk gebruik) dan zul je dat in meerdere jaren (meestal 2, 3 of 5 jaar) moeten afschrijven. Dat houdt in dat je de aftrekbaarheid van de kosten verdeeld over het aantal jaren dat je het in bezit denkt te hebben.

Lijst wel aftrekbare kosten voor gastouders:

 • Studiekosten (lesgeld, examengeld en verplichte studieboeken).
 • Telefoonkosten, zakelijke gesprekken met ouders of gastouderbureau. Houd hiervoor een lijst bij met telefoontjes die gepleegd zijn.
 • Abonnementsgeld 2e mobiele telefoon. Indien deze uitsluitend zakelijk gebruikt wordt en de kosten binnen redelijke grenzen nodig zijn voor de uitvoering van het werk.
 • Contributies en abonnementen voor de gastkinderen
 • Entreebewijzen en versnaperingen voor uitjes met de gastkinderen
 • Voorzieningen voor veiligheid van de kinderen:
 • EHBO trommel, veiligheidshaakjes, deurstrips, traphekje, rookmelders enz.. (hieronder vallen tevens de kosten die u moet maken om te kunnen voldoen aan de Risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid)
 • Voorzieningen voor de opvang van de kinderen: kinderwagen, babybad, flessenwarmer kinderparaplu’s, bestek, bekers, speelgoed, cadeaus, tandenborstel, luiers, billencreme enz..
 • Let op: inrichtingskosten (meubilair) in privéwoning niet.
 • Schoonmaakartikelen
 • Knutselzaken, zoals papier, stiften, verf, enz..
 • Reiskosten, aftrekbaar tegen 0,19 eurocent per kilometer voor elke kilometer die u zakelijk (voor of ten behoeve van de kinderen) hebt gereden, schrijf de kilometers in uw agenda of kladblok.
 • Bepaal de kilometers aan de hand van routenet.nl of www.maps.google.com.
 • Verwarmen van de opvangruimten: alleen de extra kosten kunt u in rekening brengen, dit moet u wel aannemelijk maken.
 • Eten en drinken: de kosten hiervan zijn lastiger te bepalen. Bonnen zullen vaak ontbreken omdat deze kosten samenlopen met uw privé kosten. Houdt op een lijst bij welke kinderen wanneer mee eten en kijk in de tabel “Dagelijkse kosten voeding per persoon” welke kosten aftrekbaar gemaakt mogen worden.
 • Administratiekosten (kantoorbenodigdheden, boekhouder enz..)

Lees ook meer over de aftrekbaarheid van kosten in de `aanloopfase` van het opstarten van uw onderneming.

Lijst niet aftrekbare kosten voor gastouders:

 • Telefoonabonnement privé.
 • Werkzaamheden door partner, tenzij deze hoger zijn dan 5.000 euro per jaar. Is dit het geval, dan dient dit schriftelijk in een overeenkomst vastgelegd te worden.
 • Kosten voor een niet-zelfstandige werkruimte in de (privé)woning. Hieronder valt ook de standaard kosten voor gas, water en elektra.
 • Kosten waar u reeds een vergoeding voor hebt gehad. Stel dat de ouders eten en luiers meebrengen voor het opvangkind, dan mag u daar niet nogmaals kosten voor aftrekbaar maken.
 • Inrichting voor een niet-zelfstandige werkruimte in de (privé)woning. Denk aan een box, bank of kinderstoel.
 • Werkkleding, mits er een zakelijk verband is tussen de werkkleding en het werk als gastouder en een duidelijk zichtbaar logo bevat van ten minste 70 cm2 oppervlakte.
 • Kosten voor persoonlijke verzorging van de gastouder.
 • Muziekinstrumenten, geluidsapparatuur, gereedschappen, computers, beeldapparatuur die bij uw privévermogen horen.

Kosten met een drempel of verminderd aftrekbaar:

 • Representatiekosten, zoals recepties, feestelijke bijeenkomsten en vermaak.
 • Kosten voor congressen, beurzen, seminars, excursies en studiereizen.
 • Opleiding/studiekosten.

Gezien het voor gastouders niet erg aannemelijk is, geldt de regel dat dit soort kosten voor 73,5% van het totaal van deze kosten aftrekbaar zijn.

Eten en drinken

Ook eten en drinken dat u gebruikt tijdens de opvang is aftrekbaar. Betaal het eten apart om de hele bon te kunnen declareren.

Indien u het mixt met uw prive-aanschaf, dan kunt u de zakelijk gemaakte kosten markeren op de bon.

Extra onkosten

De kosten voor “extra” was/droogbeurten en “extra” gas, water en elektra worden in principe niet meer door de belastingdienst als aftrekpost gezien. Indien u toch van mening bent dat u goed kunt onderbouwen dat u deze kosten “extra” gemaakt heeft, dan kunt u dat tegen onderstaande tarieven redelijkerwijs doen.

Wasmachine
: Kosten per wasbeurt.

Wasdroger
:  Kosten per droogbeurt.