Vraagouders

Vraagouders zijn ouders die opvang zoeken voor hun kind(eren). Kleinschaligheid, huiselijkheid en flexibiliteit zijn de kernwoorden van gastouderopvang. Veel ouders kiezen met name daarom voor deze vorm van opvang.

Wij helpen u bij het vinden van het juiste opvangadres. Daarbij vergelijken wij uw wensen met ons bestand van zorgvuldig geselecteerde gastouders. De opvangtijden kunnen in overleg met de gastouder worden aangepast aan uw persoonlijke voorkeur. U kunt hierbij denken aan enkele uren per dag tot een aantal dagen per week. Hoe wij gastouders selecteren en wat wij gastouders bieden kunt u lezen onder het kopje gastouders.

Opvang bij de vraagouders thuis
U kunt uw kinderen laten opvangen bij een gastouder thuis, maar ook in uw eigen huis. Opvang in eigen huis valt onder de ‘Regeling Dienstverlening aan Huis’. Hierbij gelden enkele afwijkende regels ten opzichte van de opvang bij een gastouder thuis. Een gastouder aan huis ontvangt minimaal het minimumloon, ongeacht het aantal kinderen. Daarnaast heeft de gastouder aan huis recht op vakantiegeld en doorbetaalde vakantie-uren. Deze vakantie-uren zijn op jaarbasis ongeveer 4 normale werkweken. En recht op doorbetaling bij ziekte. (minus de eerste 2 ziektedagen). Deze wijze van opvang is in feite alleen rendabel bij minimaal 2 kinderen.

Aanmeldingsprocedure
Na ontvangst van het inschrijfformulier maken wij telefonisch met u een afspraak voor een intakegesprek. Tijdens dit intakegesprek krijgt u uitleg over de werkwijze van gastouderbureau Bandita. Tevens inventariseren wij uw wensen met betrekking tot de opvang. Voor de bemiddelingsmedewerker is dit gesprek bedoeld om een indruk te krijgen van u en uw gezin, zodat wij een passend gastgezin kunnen vinden.

Het is ook mogelijk om in te schijven als u al een gastouder hebt en samen in wil schrijven, u verstrekt dan via het inschrijfformulier alle gegevens van u en de gastouder. Vervolgens vindt er een koppelingsgesprek plaats en ontvangt u alle informatie over Bandita.

In iedere opvanglocatie wordt voor de start van de opvang aan de hand van de risico-inventarisatielijst veiligheid en gezondheid bekeken of de woning voldoet aan de eisen van de Wet Kinderopvang. Deze inspectie wordt jaarlijks herhaald door een medewerker van Bandita.

Wat kunt u verwachten;

  • Er vindt een intakegesprek en koppelingsgesprek plaats
  • Gastouderbureau Bandita zorgt voor overeenkomsten
  • Gastouderbureau Bandita is telefonisch en per mail bereikbaar voor advies en informatie
  • Drie tot zes maanden na het starten van de opvang vindt een evaluatiegesprek plaats met u als vraagouder en vervolgens gebeurt dit jaarlijks
  • De gastouder voert maandelijks een online urenregistratie in, vervolgens ontvangt u per email een factuur bestaande uit de opvangkosten en de bemiddelingskosten. Jaarlijks ontvangt u een jaaropgave
  • U heeft tevens een login voor inzage in de geregistreerde uren en de voor u relevante documenten en formulieren
  • Omdat er geen oudercommissie is (u bent altijd van harte welkom om plaats te nemen!!), worden alle ouders direct betrokken indien er belangrijke wijzigingen plaatsvinden waarbij een oudercommissie adviesrecht heeft. Op de website van de belangenvereniging van ouders in de kinderopvang (Boink) vindt u meer informatie hierover.
Tarieven Aanmelden